Organizator:

WŚCIEKLIZNA W POZNANIU

Podziel się

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Poznaniu wydał rozporządzenie nr 3/2019 w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz oznakowania.

W związku z kolejnym (3) ogniskiem wścieklizny w Poznaniu wyznaczono strefę obejmującą swym zasięgiem Międzynarodowe Targi Poznańskie. Mając na uwadze przede wszystkim dobro zwierząt jesteśmy zmuszeni do zmiany dotychczasowego terminu Animal Fest 26-27.10.2019.

§ 2. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się :
a) organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę.

W najbliższych dniach będziemy informować o podjętych decyzjach.

źródło: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6981/akt.pdf